Ժամանակակից մարդու գիտակցության մեջ պաշտպանվածության և ապահովության ընկալումը սերտորեն կապված է մասնավոր կամ պետական համակարգերի կողմից տրամադրված անվտանգության մեխանիզմների հետ։ Ապահովագրության շրջանակներում այդ մեխանիզմը հանրությանը հայտնի է որպես Կյանքի Ապահովագրություն։ Հարկ է նշել, որ ապահովագրական ընկերությունները այս իմաստով բաժանվում են երկու կատեգորիաների՝ կյանքի ապահովագրությամբ զբաղվող և ոչ կյանքի ապահովագրությամբ։

Կյանքի ապահովագրության հիմնական նպատակը ապահովության պատնեշ կազմելն է՝ հատուցելով կամայական մարդու/ընտանիքի, որը դժբախտաբար բախվել է ընտանիքի եկամտի աղբյուր հանդիսացող անդամի մահվանը։ Կյանքի ապահովագրության հիմունքում ընկած է խնայողության գաղափարը, քանի որ որպես ապահովագրական պրոդուկտ այն աշխատում է կուտակային սկզբունքի վրա։

Կյանքի ապահովագրությանը ավելի մանրամասն հնարավոր է ծանոթանալ այս հոդվածի անգլերեն տարբերակում:

Author

  • ՆԻԿՈԼԱԵ ՍՏՐԱՏԱՆ

    Հեղինակի մասին

    ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ
    Գործարարության Բակալավր (ՀԱՀ)
    Ապահովագրության մեջ փորձառություն – սկսած 2021