Ո՞րն է բիզնես ասոցիացիաների նպատակը։

Բիզնես ասոցիացիաները համախմբում են սեփականատերերին բիզնես ծրագրերում աջակցելու նպատակով: Նման ասոցիացիաների անդամները մասնակցում են Հայաստանում բիզնեսի զարգացումն ապահովող միջոցառումներին: Ասոցիացիաները հնարավորություն են տալիս այլ ընկերությունների հետ համագործակցել, ամուր կապեր հաստատել՝ փոխանցելու տեղեկատվություն և ռեսուրսներ։

Author

  • ԳՈՀԱՐ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ

    Հեղինակի մասին

    ԻՆԳՈ ԱՐՄԵՆԻԱ ԱՓԲԸ
    Գործարարության Բակալավր (ՀԱՀ)
    Ապահովագրության մեջ փորձառություն – սկսած 2021