5 րոպե

Ապահովագրական շուկայի արդյունքների ամփոփում․ 2024 թվականի առաջին եռամսյակ

Ամփոփելով 2024 թվականի 1-ին եռամսյակի արդյունքները` կարող ենք ասել, որ հավաքագրված ապահովագրավճարներով նախորդ տարի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ շուկայում նկատվել է...

Վիճակագրություն. ԱՊՊԱ ոլորտի մի շարք ցուցանիշների վերաբերյալ

Ցանկացած ապահովագրական ընկերություն պարբերաբար համեմատում է իր գործունեության ցուցանիշները (կապված ոչ միայն ԱՊՊԱ-ի, այլ նաև մնացած ապահովագրական տեսակների հետ) նախորդ տարիների և մրցակիցների ցուցանիշների հետ․․․