Ուսումնասիրություններ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՊՊԱ ՇՈՒԿԱՅԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 2023թ․ ԱԶԱՏԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ՀԱՄԸՆԹԱՑ

Նախորդ տարին ապահովագրության բնագավառում հատկանշական էր այն առումով, որ Հայաստանում 2023թ ապրիլից ազատականացվել էին ԱՊՊԱ սակագները, որի հիմնական նպատակն էր ոլորտում մրցակցության խթանումը...

Ապահովագրական շուկայի արդյունքների ամփոփում․ 2024 թվականի առաջին եռամսյակ

Ամփոփելով 2024 թվականի 1-ին եռամսյակի արդյունքները` կարող ենք ասել, որ հավաքագրված ապահովագրավճարներով նախորդ տարի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ շուկայում նկատվել է...

Վիճակագրություն. ԱՊՊԱ ոլորտի մի շարք ցուցանիշների վերաբերյալ

Ցանկացած ապահովագրական ընկերություն պարբերաբար համեմատում է իր գործունեության ցուցանիշները (կապված ոչ միայն ԱՊՊԱ-ի, այլ նաև մնացած ապահովագրական տեսակների հետ) նախորդ տարիների և մրցակիցների ցուցանիշների հետ․․․

ՀՀ ապահովագրական շուկայի 2023թ․ 1-ին եռամսյակի արդյունքները

Ամփոփելով 2023 թվականի 1-ին եռամսյակի արդյունքները` կարող ենք տեսնել, որ հավաքագրած ապահովագրավճարներով 2022 թվականի նույն ժամանակաշրջանի համեմատ շուկայում գրանցվել է...